หัวเรื่อง 1

Story

หมวดหมู่

Slide1.PNG

OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKR

เขียนโดย กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ 

ราคา 240 บาท

61111446_456912321724981_367345605190824

ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs

(Measure What Matters) 

เขียนโดย John Doerr 

ราคา 360 บาท

B2.png

OKRs playbook

จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  

เขียนโดย กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ 

ราคา 300 บาท