top of page

(ep15) OKRs @ Adidas

อัปเดตเมื่อ 13 ธ.ค. 2565Benjamin Grimm ซึ่งเป็นผู้บริหารของ Adidas ในตำแหน่ง Global Senior Director Experience ที่รับผิดชอบในการดูแลเว๊ปไซต์ Adidas.com ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในงาน Digitale Leute Summit ถึงการที่ Adidas นำ OKRs มาใช้ ว่าที่ Adidas การนำ OKRs มาใช้จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น การตั้ง OKRs ในการเพิ่ม Conversion rate อีก 5 เปอร์เซ็นต์ โดยได้สรุปถึงข้อดีของการนำ OKRs มาใช้ที่ Adidas โดยเฉพาะในทีมงานของเขาว่ามีอยู่ 5 ประเด็นหลักได้แก่


1. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)


ในการนำ OKRs มาใช้ ผู้บริหารระดับสูงจะเปิดโอกาสและให้อำนาจกับทีมงานต่างๆ ได้มีอิสระมากขึ้นในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งการกำหนดเป้าหมาย และการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แทนที่จะต้องทำตามรายการที่กำหนดไว้เท่านั้น


2. ความรับผิดชอบ (Accountability)


การที่ OKRs ใช้การขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยผลลัพธ์ จะช่วยกระตุ้นให้ทีมได้ร่วมกันคิด ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ ซึ่งสมาชิกในทีมไม่เพียงแต่ถูกกระตุ้นให้ได้พัฒนาความคิดของตนเองเท่านั้น แต่ยังได้มีการแบ่งปันความรับผิดชอบที่มีต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ร่วมกันอีกด้วย


3. การเดินทาง (Travel)


ในการพัฒนางาน แต่ละทีมสามารถพัฒนาแนวทางที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกันจากขีดความสามารถของแต่ละทีม เราไม่รู้หรอกว่าแนวทางไหนถูกต้องที่สุดที่เราต้องการ แต่เรารู้ว่าลูกค้าเจอปัญหาอะไร และเราก็จะมุ่งไปแก้ไขปัญหานั้นๆ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการค้นพบแนวทางที่ดีกว่า


4. ความเร็ว (Speed)


OKRs จะถูกทบทวนและปรับเปลี่ยนเป็นประจำโดยไม่จำเป็นจะต้องผ่านแต่ละทีม ที่ Adidas เป้าหมายจะถูกวิเคราะห์ในทุกไตรมาส การปรับให้สอดคล้องกันของทีม จะเกิดขึ้นในการประชุม มันเหมือนกับงานแสดงสินค้า ที่แต่ละทีมจะพยายามนำเสนอถึงสิ่งที่แต่ละทีมทำ และพวกเขาจะสามารถสนับสนุนทีมอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างไร


5. การขยายตัว (Scaling)


แผนกดิจิตอลของ Adidas ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ทุกๆ 6 เดือน ในสภาพแวดล้อมที่มีการผันผวนนี้ OKRs ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์นี้ จะช่วยสร้างแนวทางที่จำเป็น และทำให้ตรงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ในช่วง 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา เรามีเพียงแค่ 3 ถึง 4 ทีมเท่านั้น แต่ตอนนี้หลังจากที่ Adidas ลงทุนในเรื่อง E-Commerce อย่างมาก เรามีทีม Agile Scrum ถึง 50 ทีม

ดู 179 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page