top of page

แนวโน้มการนำ OKRs มาใช้ในปัจจุบัน

อัปเดตเมื่อ 2 ต.ค. 2565


ผมได้มีโอกาสอ่านบทความของที่ปรึกษาด้าน OKRs ท่านหนึ่ง ได้เขียนถึงแนวโน้มของการนำ OKRs มาใช้ในองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้าง น่าสนใจครับ เลยขอเอามาสรุปให้อีกที1. อย่างแรกเลย สิ่งที่ที่ปรึกษาคนนี้พบคือ ถึงแม้หลายๆ องค์กรจะไม่ได้มีการนำ OKRs มาใช้ แต่ก็มีนำแนวคิดที่สำคัญของ OKRs มาปรับใช้กับระบบบริหารผลงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว รวมถึงการนำ Critical Thinking มาใช้ในการกำหนดเป้าหมายขององค์กร


2. ในช่วงแรกๆ ขององค์กรที่มีการนำ OKRs มาใช้ จะมีการกำหนด OKRs กันในทุกระดับตั้งแต่ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ทีมงาน และลงมาถึงระดับบุคคล หรือที่เรียกว่า Individual OKRs แต่ในปัจจุบัน หลายองค์กรเริ่มที่จะไม่มีการกำหนด Individual OKRs แต่จะมีการถ่ายทอดลงจากองค์กรลงมาถึงระดับทีม หรือ Team OKRs เท่านั้น พูดง่ายๆ แนวโน้มการกำหนด Individual OKRs จะลดลงเรื่อยๆ


3. องค์กรหลายๆ แห่งเริ่มที่จะเปลี่ยนจากการอบรมเพียงอย่างเดียว มาใช้แนวทาง Crawl-Walk-Run ในการนำ OKRs มาใช้ นั่นคือ จะเริ่มจากการทดลองทำในกลุ่มเล็กๆ และค่อยๆ ขยายออกไปในวงกว้างเมื่อมีความพร้อมมากขึ้น จนทั่วทั้งองค์กร และต้องการที่ปรึกษาเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่อง


4. จำนวนของ OKRs ในแต่ละรอบเวลามีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากเดิมในช่วงปี 2011 องค์กรต่างๆ จะมีการกำหนด OKRs จำนวน 3-7 ข้อในแต่ละไตรมาส จนมาช่วงปี 2016 ส่วนใหญ่จะเริ่มกำหนด Objective เพียง 3-5 ข้อ โดยในแต่ละ Objective จะมี 4-5 KRs พอมาถึงช่วงปี 2020 องค์กรต่างๆ เริ่มลดจำนวนของ OKRs ลง โดยจะกำหนด Objective ในแต่ละไตรมาสเหลือแค่ 3 เรื่อง และในแต่ละ Objective จะมีแค่ 2-4 KRs เท่านั้น


5. ให้ความสำคัญกับการกำหนด Objective ด้วยคำถามที่ว่า ทำไมต้องทำตอนนี้ (Why Now) เพื่อยืนยันว่า Objective ที่กำหนดมานี้ เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จำเป็น และจะต้องทำในตอนนี้ หากไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ชัดเจน แสดงว่า Objective นี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญที่ไม่จำเป็นต้องทำ หรืออาจจะไม่เร่งด่วน ที่สามารถเลื่อนไปทำในช่วงเวลาอื่นก็ได้


6. ปัจจุบัน เริ่มมีหลายๆ องค์กรปรับรอบเวลาในการทำ OKRs จากเดิมที่เป็นรายไตรมาส หรือ 3 เดือน มาเป็นรอบ 4 เดือนที่นานมากขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น น่าสนใจครับว่าจะดีขึ้นจริงหรือเปล่า ในบ้านเรายังไม่เห็นมีกำหนดแบบนี้


7. เนื้อหาของ Objective ของหลายๆ องค์กร เริ่มมีการปรับจากเดิมที่มุ่งเน้นการเติบโต มาเป็นการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 มากขึ้น


ทั้งหมดเป็นมุมมองของที่ปรึกษาด้าน OKRs ท่านหนึ่ง ที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษากับองค์กรต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 100 แห่ง ซึ่งคงจะมองเห็นภาพรวมของการนำ OKRs มาใช้ในระดับหนึ่ง และเป็นแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกหลายๆ องค์กร น่าติดตามต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

ดู 249 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page